Als je bij Zorg van de Zaak Netwerk solliciteert, gebruiken we de gegevens die je aan ons hebt aangeleverd (zoals je cv en je motivatiebrief) om te bepalen of je een geschikte kandidaat bent voor de functie. We vragen voor jouw toestemming om deze gegevens te gebruiken en te bewaren.

We bewaren de door jou ingestuurde gegevens maximaal vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Als je dat wilt, kunnen we je sollicitatie ook langer bewaren, zodat we je in de toekomst kunnen benaderen als er een passende functie vrijkomt. In dat geval bewaren we je gegevens maximaal twaalf maanden na ontvangst. Dit doen we alleen met jouw expliciete toestemming. 

 

Wil je dat Zorg van de Zaak Netwerk de gegevens die zij van jou heeft aanpast, corrigeert of verwijderd? Dan kun je contact opnemen met hrm@zorgvandezaak.nl om een verzoek in te dienen.