Introductie

Werk maken van je geloof in je behandelingen binnen de GGZ?

Ben jij een christelijke professional en sta je open voor een nieuwe uitdaging? Dan gaan we graag met jou in gesprek. Wij zijn op zoek naar een Arts (ANIOS)/Verpleegkundig Specialist kinderen en jongeren voor onze locaties in Drachten en Groningen, uren in overleg.De functie is eventueel te combineren met werken met de doelgroep volwassenen

Organisatie

CIGGZ In de Bres is een christelijke GGZ-instelling met locaties in Drachten en Groningen diebehandeling biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten enproblemen. Onze organisatie is veelzijdig. Zowel qua leeftijdsgroepen, problematiek enbehandelaanbod als qua disciplines en kerkelijke achtergronden van onze medewerkers.

We biedenmaatwerk en hebben in onze behandeltrajecten zowel oog voor de klachten als de mogelijkhedenvan iemand. Daarnaast zijn we een relatief kleine en wendbare organisatie met korte lijnen qua afstemming en meedenken op het gebied van beleid.

Geloof en levensvisie zien we als een belangrijk onderdeel van het leven, waarbij er eenwisselwerking kan zijn met psychische klachten. In overleg met cliënten bekijken we of en op welkemanier we aandacht besteden aan geloof in de gesprekken. De behoefte van cliënten is hierinleidend. Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging.

We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor professionele ontwikkeling en scholing. Ditbevorderen we intern d.m.v. werkbegeleiding, intervisie, kennismomenten en bijeenkomstenrondom christelijke identiteit. Daarnaast ook d.m.v. externe supervisie en (na)scholing (bv. op hetgebied van CGT, EMDR).

Functie

Je werkt binnen de Specialistische Jeugdhulp en biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen enjongeren en hun ouders met uiteenlopende psychische klachten en problemen zoals depressie,angst, dwang, traumatische ervaringen, overbelasting, autisme/ASS, ADHD, gedrags-, gezins- enopvoedproblemen. Behandelsessies vinden plaats bij ons op kantoor of in overleg via videobellen.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Als behandelaar voer je daarbinnen de volgendetaken uit:

 • Het voeren van intake- en adviesgesprekken;
 • Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek;
 • Het voorschrijven van (herhaal)medicatie conform geldende richtlijnen en eventueel inzetten van andere interventies, afhankelijk van je kennis en ervaring;
 • Afstemming met andere bij een behandeling betrokken (regie)behandelaren m.b.t. de zorgvraag, het behandelplan en de voortgang van het behandeltraject;
 • Het betrekken van ouders/verzorgers en leerkrachten/docenten.
 • Afstemming met verwijzers en eventuele andere bij de cliënt betrokken hulpverleners/organisaties;
 • Het schrijven van rapportages en het zorgen voor correcte dossiervoering;
 • Actieve deelname aan het multidisciplinair overleg, werkoverleg, intervisie en kennismomenten.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding tot Arts (ANIOS) of Verpleegkundig Specialist en een geldige bijbehorende BIG-registratie;
 • (Enige) kennis van en ervaring met werken binnen de Specialistische Jeugdhulp/GGZ met kinderen en jongeren;
 • Je onderschrijft de christelijke visie van In de Bres, leeft vanuit je geloof en bent interkerkelijk georiënteerd;
 • Je bent bereid kennis en vaardigheden uit te wisselen met anderen en levert op deze manier een bijdrage aan de ontwikkeling van collega’s en van de organisatie.

Verder beschik je over de volgende vaardigheden en eigenschappen:

 • Je bent leergierig en bereid nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • Je kunt zowel goed zelfstandig en alleen werken als goed samenwerken en je durft vragen te stellen;
 • Je bent integer, betrokken en gericht op gelijkwaardigheid in het contact met cliënten en collega’s;

Aanbod

 • De meerwaarde om geloof te kunnen integreren in je werk;
 • Afwisseling in het type problematiek waarvoor je behandeling biedt en ruimte voor je eigen inbreng hierin;
 • De mogelijkheid om zowel met kinderen en jongeren als met volwassenen te werken als je wilt;
 • De mogelijkheid om rechtstreeks te kunnen meepraten en meedenken over beleid als dat jou energie geeft;
 • Een prettige, ongedwongen werksfeer, waarin gelijkwaardigheid en samenwerking centraal staan en er ruimte is om te leren en te ontdekken en doen wat bij je past;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Inlichtingen

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Wij zijn ook benieuwd naar jou en komen graag met je incontact. Eerst eens kennismaken? Dat kan op verschillende manieren: wandelend, bij ons op éénvan beide locaties of d.m.v. videobellen.Via info@indebres.nlkun je je aanmelden voor eenvrijblijvend kennismakingsgesprek. We nemen dan z.s.m. contact met je op om een afspraak teplannen. Het zou fijn zijn als je in je e-mail alvast kunt aangeven in welke functie je eventueelgeïnteresseerd bent en op welke manier je het liefst afspreekt.

Vragen?
Heb je nog wat vragen en is een kennismakingsgesprek je net even te uitgebreid, dan kun je contactopnemen met Johanna Postmus, GZ-psycholoog en teamleider Drachten, via telefoonnummer 088-2774500 of per e-mail via info@indebres.nl.

Sollicitatie

Direct solliciteren? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt je cv en motivatie richten aan Edwin Bergsma, HR adviseur.