Introductie

Ben jij de christelijke professional die aan de gestelde opleidingseisen voldoet? Wil je graag werken met een enthousiaste groep collega’s die geloven in de mogelijkheden van herstel? Dan ben je misschien de collega met wie wij ons willen verbinden!

Voor de locatie van CIGGZ In de Bres in Drachten zijn wij op zoek naar een beeldend therapeut voor 16 uur per week.


Organisatie

Christelijk instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jeugd met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten, Groningen en Hoogeveen. Binnen het hulpverleningsproces vinden wij het waarborgen van de christelijke identiteit op geleide van de hulpvrager van grote waarde. Ons uitgangspunt is dat iedereen die hulp nodig heeft welkom is bij In de Bres, ongeacht geloofsachtergrond. De identiteit van In de Bres wordt gewaarborgd door een identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners zitting hebben.
We zijn een jonge dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. De huidige teams bestaan uit enthousiaste gemotiveerde hulpverleners die – gezien de toenemende stroom hulpvragen – dringend op zoek zijn naar een beeldend therapeut. Alle medewerkers van In de Bres werken vanuit hun professionaliteit en hun christelijke identiteit.

CIGGZ In de Bres is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Functie

Als beeldend therapeut maak je onderdeel uit van een multidisciplinair team. Je werkt in de specialistische en in de basis GGZ. Binnen de specialistische GGZ bestaat er een multidisciplinair overleg waar de medische eindverantwoordelijkheid geborgd is.

Wat wordt er van je verwacht?

• Je levert een bijdrage aan de algemene diagnostiek en het behandelproces door participatie in het multidisciplinair team en het hierbij leveren van input vanuit de therapeutische invalshoek;

• Je stelt in samenhang met de algemene behandeldoelen en het vastgestelde behandelplan een vak therapeutisch behandelplan op, waarin de aard, frequentie en duur zijn vastgelegd, in overleg en afstemming met de regiebehandelaar en het multidisciplinair team;

• Je voert het vak therapeutisch behandelplan uit en evalueert het effect. Bewaakt de veiligheid tijdens het uitvoeren van therapieën;

• Je observeert de cliënt, toetst en evalueert tussentijds de resultaten van de therapie (o.a. door het uitvoeren van metingen) en bespreekt knelpunten met de regiebehandelaar en het multidisciplinair team;

• Je rapporteert de resultaten aan betrokkenen;

• Je beheert ruimte en materialen- en middelenvoorraad, bewaakt de kwaliteit, signaleert gebreken en bestelt materialen en middelen zo nodig bij conform standaard bestellijst;

• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zorgproducten door deelname aan overleggen, werkgroepen en commissies;

• Je geeft, vanuit het vakgebied, functionele adviezen aan medewerkers en relaties van cliënten omtrent omgang met en benadering van cliënten;

• Je verricht uit de beeldende therapie voortvloeiende correspondentie en administratieve en organisatorische werkzaamheden en houdt het cliëntdossier bij.

Functie-eisen

Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding GZ-vaktherapeut. Daarnaast is kennis vereist van de specifieke cliëntgroep en bijbehorende problematiek, de organisatie, ggz, de sociale kaart, behandelrichtlijnen en wet- en regelgeving. Je houdt jouw kennis op peil door deelname aan intervisie en het volgen van cursussen en congressen. Ook houd je uiteraard de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. Je bent bereid jouw kwaliteiten in te zetten en te delen met collega’s met dezelfde drijfveren en inzet.

Competenties

  • Klant- en cliëntgericht
  • Communicatief vaardig & resultaatgericht
  • Flexibel & samenwerken
  • Verbeteren & vernieuwen
  • Integer & betrouwbaar

Aanbod

Wij werken in een professionele GGZ-organisatie die gericht is op groei. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de vermindering van psychische en psychiatrische klachten, maar ook voor thema´s als zingeving en de persoonlijke waarden en ambities van cliënten. We werken met CGT, ACT, schematherapie, IPG, EMDR systeemtherapie, beeldende therapie en staan daarnaast open voor nieuwe ontwikkelingen. Opleiding en (bij)scholing voor medewerkers vinden wij belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de GGZ en het waarborgen van een goed doordacht hulpaanbod. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Wim de Hoop, manager, via telefoonnummer 06-39086691 en per mail via wim.de.hoop@indebres.nl

Sollicitatie

Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan voor 28 oktober met jouw cv en motivatie.