Introductie

Ben jij de christelijke professional die aan de gestelde opleidingseisen voldoet? Wil je graag werken met een enthousiaste groep collega’s die gelooft in de mogelijkheden van herstel? Dan ben je misschien de collega met wie wij ons willen verbinden!
Voor onze locatie in Drachten zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog

Organisatie

Christelijk instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten en Groningen.Binnen het hulpverleningsproces vinden wij het waarborgen van de christelijke identiteit op geleide van de hulpvrager van grote waarde. Ons uitgangspunt is dat iedereen die hulp nodig heeft welkom is bij In de Bres, ongeacht geloofsachtergrond. De identiteit van In de Bres wordt gewaarborgd door een identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners zitting hebben.
We zijn een jonge dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. De huidige teams bestaan uit enthousiaste gemotiveerde hulpverleners die – gezien de toenemende stroom hulpvragen – dringend op zoek zijn naar een GZ-psycholoog. Alle medewerkers van In de Bres werken vanuit hun professionaliteit en hun christelijke identiteit.


Functie

Als GZ-psycholoog maak je onderdeel uit van een multidisciplinair team. Je werkt binnen de Specialistische Jeugdhulp met kinderen en jongeren. We zijn op dit moment op zoek naar iemand voor 12 uur per week. De functie is eventueel te combineren met werken met volwassenen binnen de specialistische en basis GGZ. Daarmee zijn de uren uit te breiden tot maximaal 32 uur.

  • Vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan alle onderdelen van het behandelproces: het verzorgen van screening, intake en indicatiestelling;
  • het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek;
  • het bieden van behandeling aan kinderen en jongeren;
  • het betrekken en begeleiden van ouders/verzorgers en leerkrachten/docenten;
  • het uitvoeren van administratieve taken;
  • Participeren in het multidisciplinair diagnostiek- en behandeloverleg;
  • Regiebehandelaarschap, functionele advisering en supervisie aan collega’s en begeleiding van PIOG’s en stagiaires;
  • Affiniteit en ervaring met het werken binnen de volwassenenzorg is een pré, geen vereiste.

Competenties

• Klant- en cliëntgericht

• Communicatief vaardig & resultaatgericht

• Flexibel & samenwerken

• Verbeteren & vernieuwen

• Integer & betrouwbaar

• Professioneel

• Werkt met behandelprotocollen


Functie-eisen

In bezit van een afgeronde opleiding GZ-opleiding en geregistreerd als GZ-psycholoog. Daarnaast is kennis vereist van de specifieke cliëntgroep en bijbehorende problematiek, de organisatie, ggz, de sociale kaart, behandelrichtlijnen enwet- en regelgeving. Kennis en ervaring met CGT is een pre. Daarnaast wordt verwacht vanuit ondernemerschap een bijdrage te willen leveren aan de organisatie. Bereid jouw kwaliteiten in te zetten en te delen met collega’s met dezelfde drijfveren en inzet. Wij willen dat je de christelijke identiteit als een waardevolle aanvulling omarmt binnen de geboden GGZ-hulpverlening.

Aanbod

Wij werken in een professionele GGZ-organisatie die gericht is op groei. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de vermindering van psychische en psychiatrische klachten, maar ook voor thema´s als zingeving en de persoonlijke waarden en ambities van cliënten. We werken met CGT, ACT, schematherapie, IPG, EMDR, systeemtherapie, beeldende therapie en staan daarnaast open voor nieuwe ontwikkelingen. Opleiding en (bij)scholing voor medewerkers vinden wij belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de GGZ en het waarborgen van een goed doordacht hulpaanbod. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Johanna Postmus, teamleider Drachten, via telefoonnummer 088-2778881 en per mail via johanna.postmus@indebres.nl.

Sollicitatie

Sollicitaties kun je richten aan Edwin Bergsma, HR-adviseur.