Ga naar de inhoud

Privacystatement

De visie van Zorg van de Zaak op privacy

Zorg van de Zaak biedt banen binnen het netwerk op gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Bescherming van je privacy in dit proces is de basis van de vertrouwensrelatie die Zorg van de Zaak met je aangaat. Je kunt dan ook op de zorgvuldigheid en professionaliteit van Zorg van de Zaak vertrouwen. Om dat te waarborgen heeft Zorg van de Zaak een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat Zorg van de Zaak conform Privacywetgeving handelt. Hieronder kun je lezen wat de uitgangspunten van Zorg van de Zaak zijn op het gebied van privacybescherming.

Minimale verzameling van persoonsgegevens

Zorg van de Zaak verzamelt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jou als sollicitant, werkzoekende en website bezoeker zo goed mogelijk te helpen. De verzameling van deze persoonsgegevens dient voor de uitvoering van het zoeken naar een baan en de sollicitatie procedure. Zonder je toestemming worden dus geen gegevens verzameld voor andere doeleinden. Zorg van de Zaak vraagt pas om bepaalde gegevens, zoals jouw burgerservicenummer, op het moment dat dat echt nodig is.

Bescherming van jouw gegevens

Zorg van de Zaak doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Hiervoor onderhoudt zij actief een stelsel van informatiebeveiligingsmaatregelen. Zorg van de Zaak voert dan ook regelmatig risico-analyses uit, werkt volgens informatiebeveiligingsbeleid en controleert ook regelmatig de werking van beveiligingsmaatregelen.
Voor de opslag van persoonsgegevens wordt alleen gebruik gemaakt van sterk beveiligde datacenters binnen Nederland.

Zorg van de Zaak geeft inzicht

Zorg van de Zaak vindt het belangrijk dat je inzicht en grip hebt op de gegevens die over je zijn vastgelegd. Hiervoor biedt Zorg van de Zaak de mogelijkheid dat je altijd deze gegevens mag opvragen.

Zorg van de Zaak luistert

Als je denkt dat Zorg van de Zaak gegevens over je heeft of bewaart die zij niet zou mogen hebben, of als je een eerder gegeven toestemming wilt intrekken, kun je dit altijd bespreken met jouw contactpersoon van de betreffende vacature.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen, of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om gegevens die iets zeggen over jou als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, jouw adres en jouw contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Ook jouw burgerservicenummer (BSN), jouw geboortedatum en het IP-adres van jouw computer zijn persoonsgegevens. Ook gegevens die iets over jouw persoonlijkheid vertellen, zoals jouw interesses, zijn persoonsgegevens.

Verder kent de wet nog de categorie bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over jou die extra vertrouwelijk zijn. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over je gezondheid, financiële positie, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging en politieke voorkeur.

Verwerken

Verwerken is een begrip uit de Europese privacywetgeving (AVG). Verwerken omvat nagenoeg alles wat gedaan kan worden met persoonsgegevens, van verzamelen tot raadplegen en vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 4, beschrijft verwerken als “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens”.

Waarvoor gebruikt Zorg van de Zaak persoonsgegevens?

Zorg van de Zaak verwerkt alleen persoonsgegevens die voor de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt voor het behalen van de volgende doelen: Sollicitatie procedure en de website ontwikkeling, analyse en verbetering voor zoeken naar de baan die bij jou past binnen het netwerk Zorg van de Zaak.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Zorg van de Zaak Netwerk is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Op basis van welke grondslag verwerken we je persoonsgegevens?

 • Door jou gegeven toestemming; wanneer je solliciteert op een functie bij Zorg van de Zaak verstrek je ons bepaalde persoonsgegevens en ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken om je sollicitatie te beoordelen en gedurende de sollicitatieprocedure te gebruiken, om een besluit te nemen over je geschiktheid voor de functie en om tijdens de sollicitatieprocedure contact met je te kunnen opnemen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken;
 • het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Zorg van de Zaak, bijvoorbeeld om vast te stellen of je de kwalificaties of het recht hebt om voor ons te werken, of om te voldoen aan onze gestelde eisen en gewenste competenties;
 • naleving van de wet, wanneer bepaalde gegevens vereist zijn om te voldoen aan de wet- of regelgeving.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Welke persoonsgegevens verwerken we van je?

We verwerken persoonsgegevens op basis van de identificatie, geschiktheid voor functie, rondom onderzoek op openbaar internet en rondom screening zoals;

 • jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • gegevens over de aard en inhoud van jouw vorige banen en of huidige baan, waaronder vroegere werkgevers, referenties enzovoort; dit alles met jouw toestemming
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;
 • andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet, zoals een BIG registratie.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens van sollicitanten gedurende de duur van de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure bewaren we de gegevens maximaal 4 weken. Tenzij je ons toestemming hebt gegeven de gegevens langer te bewaren. We bewaren deze dan maximaal 1 jaar. Als we daarna jouw gegevens nog langer willen bewaren zullen we daarvoor jouw toestemming vragen.

Gebruik maken van je rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens Zorg van de Zaak van jou heeft? Wil je bepaalde gegevens laten corrigeren? Of wil je onderdelen laten vernietigen of jouw gehele dossier uit onze administratie laten verwijderen? Dat kan.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen bij jouw contactpersoon binnen Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak zal aan dit verzoek voldoen. Voordat Zorg van de Zaak jouw verzoek in behandeling neemt, zal zij jouw identiteit vaststellen.

Je contactpersoon kan verder vertellen over de mogelijkheden en gevolgen die jouw verzoek kunnen hebben op het vervolg van jouw behandeling of op andere activiteiten van Zorg van de Zaak.

Als (een deel van) jouw persoonsgegevens uit jouw dossier worden gecorrigeerd of verwijderd, wordt hiervan een aantekening gemaakt.

Welke rechten heb je als het gaat om de verwerking van je persoonsgegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat beschreven welke rechten je hebt als persoon. Kort samengevat zijn dat de volgende rechten:
 • Het recht op inzage. Je mag jouw gegevens en overige registraties van je persoonsgegevens opvragen bij Zorg van de Zaak en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of onjuist? Dan kun je dit laten aanvullen en/of corrigeren.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat Zorg van de Zaak (tijdelijk) je gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wil je dat bepaalde gegevens die Zorg van de Zaak van je heeft, niet verwerkt worden? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.
 • Het recht op vernietiging van je dossier of persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden). Dit betekent dat alle persoonsgegevens die je vernietigd wilt hebben, verwijderd worden, zolang dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waar Zorg van de Zaak aan dient te voldoen.

Een klacht indienen

Ben je ontevreden over de gang van zaken van solliciteren bij Zorg van de Zaak? Dan kun je een klacht indienen door een e-mail te sturen naar klachten@zorgvandezaak.nl.

Andere vragen over privacy

Voor welke doeleinden worden er op de website persoonsgegevens verwerkt?

Voor de online sollicitatie procedure, met name voor het invoeren van onderstaande gegevens om zo te kunnen solliciteren naar een functie. Gegevens:

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Motivatie (optioneel)
 • CV
 • LinkedIn profiel (optioneel)

Cookiestatement

Wij verwijzen je graag door naar ons cookiestatement.

Bewaartermijnen voor websitebezoekers

Over dit privacystatement