Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die met elkaar integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven.

Missie Zorg van de Zaak

Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Bedrijfszorg

Op het gebied van bedrijfszorg leveren wij dienstverlening aan werknemers die (dreigen) uit (te) vallen. Onze professionals bieden inzicht in de mate van inzetbaarheid én de zorg die nodig is om gedeeltelijk of geheel te kunnen terugkeren in werk. In dat kader bieden wij preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en medische keuringen (Zorg van de Zaak, Arbozorg).

Leefstijlzorg

We zien in de dagelijkse praktijk dat aan uitval op het werk veel meer oorzaken ten grondslag liggen, dan zuiver medische problemen. Het gaat dan om problemen die hun oorsprong vinden op het gebied van leefstijl en gedrag en veelal psychisch van aard zijn. Stress, burn-out, verslavingen, schuldenproblematiek en eetstoornissen zijn hier onder andere voorbeelden van. Kwesties die wel door onze bedrijfszorg-professionals bij werknemers worden gesignaleerd, maar waarvoor specialistische hulp nodig is om deze problematiek aan te pakken. Ook in deze specialistische hulp voorziet Zorg van de Zaak vanuit haar diverse expertisebedrijven in het netwerk. Specifiek gaat het om dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), advies bij langdurige ziekte (Ergatis), verslavingen (RodersanaReady for Change en Novadic-Kentron), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (SkilsSitagre), Christelijke GGZ (In de Bres), Loopbaan advies (Endit) en gedragsverandering binnen uw organisatie (Omwender)

Medische zorg

Met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk in ons netwerk beschikken we over korte lijnen met medische specialisten. Het betreft een intensief samenwerkingsverband dat erop gericht is nieuwe combinaties en mogelijkheden te ontwikkelen met de partners uit het Zorg van de Zaak Netwerk, met als doel de zorg binnen Nederland te innoveren en optimaliseren.

Daarnaast biedt het netwerk kraamzorg met Naviva Kraamzorg in Deventer.

Maatschappelijk betrokken

Zorg van de Zaak is een maatschappelijk betrokken organisatie. Zo is 40 procent van de aandelen ondergebracht in de  Zorg van de Zaak Foundation. Deze stichting heeft als doel bevolkingsgroepen en/of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied.

Onze werkwijze: Het ICF-model

Bij verzuim en inzetbaarheid kijken we vanuit het perspectief van het functioneren als mens op alle levensgebieden, en niet alleen als medewerker in het werk. De medewerker wordt beïnvloed door zaken die spelen op het werk, door zijn privésituatie en door zijn persoonlijke eigenschappen, kennis en ervaring. Dit bepaalt hoe iemand in zijn vel zit en reageert op situaties. Deze aspecten kunnen ook meespelen bij het ontstaan van verzuim en bij een stagnatie van de re-integratie. Het is dus belangrijk te kijken naar alle factoren die het functioneren en welbevinden beïnvloeden.

Deze factoren worden omschreven in het ICF-model. Al onze professionals werken volgens deze methodiek.

Deze methodiek geeft een rijkere kijk op de situatie en ook op de meest adequate acties. Bovendien ontrafelt het dat wat beïnvloedbaar is en wat niet. Ook maakt het inzichtelijk wie waar een rol speelt en actie heeft te nemen. Zo wordt werken aan inzetbaarheid en verzuimreductie op een natuurlijke wijze iets van de leidinggevende én medewerker! Want ook voor medewerkers wordt de vraag ‘Hoe blijf ik als medewerker duurzaam inzetbaar, vitaal en (mentaal) veerkrachtig?’, steeds belangrijker. Een brede blik is effectief hanteerbaar door gebruik te maken van het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health; WHO, 2002).