Ga naar de inhoud
Renco
Terug naar alle verhalen

Ik moedig leidinggevenden en medewerkers aan om te investeren in een positieve werkcultuur.

Renco, bedrijfsmaatschappelijk werker & vertrouwenspersoon

Renco van Eeken werkt sinds juni 2022 als bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij Gimd. Naast zijn werk studeert hij arbeids- en organisatiepsychologie. Hij was eerder werkzaam als sociaal werker en voetbalde daarnaast als semi-professional. Hij vertelt: “Ik volgde al een poosje de communicatie vanuit Gimd en daarmee indirect ook die van Zorg van de Zaak. Vooral het accent op preventie en medewerkersbegeleiding sprak me aan, in het bijzonder het ondersteunen van mensen in het verwerven van competenties om zelf overeind te blijven. Daarin merkte ik een goede inhoudelijke match met mijn kennis, want die ligt vooral in het verstevigen van een persoon. Dat is ook de reden dat ik een switch maakte van werken in een sociaal wijkteam naar bedrijfsmaatschappelijk werk, omdat ik in mijn huidige beroep mensen kan versterken in hun ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.”

“Op dit moment zie en spreek ik vaak nog medewerkers in het kader van herstelbegeleiding, maar liever zit ik vaker ‘aan de voorkant’ van een traject. We willen ons binnen Gimd en Zorg van de Zaak steeds meer richten op het voorkómen van uitval van medewerkers. Gimd heeft in 2022 meer dan 10.000 interventies begeleid en daarvan kwam 52% preventief, dus voorafgaand aan uitval, bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Het doel is om hier 70% van te maken. Ook in de theorie voor mijn studie lees ik over die verschuiving: van ondersteuning tijdens verzuim naar ondersteuning om uitval te voorkomen.”

Energie en voldoening

“Samen met de medewerker bekijk ik hoe hij omgaat met tegenslagen in het leven. Wat heeft hij aan tools in huis om daarmee om te gaan? Hoe kan hij zijn netwerk aanboren en bij dreigende overbelasting zijn werk blijven doen? Een gesprek hierover voer ik aan de hand van het ICF-model, waarbij meerdere levensgebieden aan de orde komen. Ik sprak onlangs met een medewerker, een mevrouw van begin zestig. Binnen de organisatie waar zij werkte veranderde veel en ook in haar privésfeer ervaarde zij meerdere uitdagingen. In het eerste gesprek gingen we samen na wat er aan de hand was en maakten we hier een overzicht van. Een paar weken later zag ik haar voor een tweede gesprek. Ze vertelde me dat ze na ons eerste gesprek op allerlei vlakken actie had ondernomen. ‘Ik heb weer grip op mijn situatie,’ zei ze. We gaan normaal gesproken uit van vijf gesprekken waarin mensen ook nog kunnen oefenen door in de praktijk uitdagingen op te zoeken. Deze mevrouw hoefde dat niet en gaf aan mij eigenlijk niet meer nodig te hebben. Dat gaf mij veel energie en voldoening. In het gesprek met medewerker en werkgever blijken kleine aanpassingen soms al voldoende voor iemand om te blijven functioneren.”

Renco hecht waarde aan veiligheid binnen organisaties. “Daarom werk ik naast mijn baan als bedrijfsmaatschappelijk werker ook als vertrouwenspersoon. Organisaties willen vaak het beste voor hun medewerkers en een veilige sociale werkomgeving creëren, maar weten niet altijd hoe dit moet. Ik praat daarover met leidinggevenden en medewerkers. Ik moedig ze aan om vooral te investeren in een positieve werkcultuur waarin mensen willen blijven werken.”

Benieuwd naar andere collega’s? Bekijk onze verhalen.

Titia

Verhalen uit ons netwerk

Ik hou ervan als de deur openstaat en er ruimte is voor een praatje of geintje.

Titia, praktijkondersteuner bedrijfsarts
Alle verhalen
Casper

Verhalen uit ons netwerk

Het is waardevol om van betekenis te zijn voor mensen die vastlopen in werk en leven.

Casper, psycholoog
Alle verhalen
Anne

Verhalen uit ons netwerk

De activiteiten buiten werk, zoals sporten en borrelen, maken onder andere dat ik hier met veel plezier werk!

Anne, HR business partner
Alle verhalen
Charlotte

Verhalen uit ons netwerk

Het leukste aan werken bij ons? De mensen. Zowel onze collega’s als de mensen waar we het voor doen!

Charlotte, arbodirecteur openbaar bestuur & dienstverlening
Alle verhalen
Kees

Verhalen uit ons netwerk

Sociale interactie met collega's en cliënten vind ik een belangrijk aspect van mijn werk.

Kees, praktijkondersteuner bedrijfsarts
Alle verhalen