Zorg van de Zaak Netwerk

Een sterk Netwerk

Alles in huis voor inzetbare werknemers

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden.

Bij deze merken van Zorg van de Zaak Netwerk kunt u terecht voor bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, om mensen gezond en inzetbaar te houden en zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

logo-zorg-van-de-zaak

Zorg van de Zaak: Bedrijfszorg

Gecertificeerde arbodienst, landelijke bedrijfszorgorganisatie Zorg van de Zaak heeft een branchegerichte aanpak op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Dankzij kennis en ervaring in specifieke branches weten de professionals van Zorg van de Zaak met welke problemen werkgevers te maken hebben. Samen met de werkgever zorgen zij voor gezonde werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Ook kunnen werkgevers en werknemers bij Zorg van de Zaak terecht voor:

• Training & coaching : Zorg van de Zaak Training & Coaching
• Keuringen & vaccinaties : Zorg van de Zaak Health Services
• Beleidsontwikkeling & risicomanagement : Zorg van de Zaak Xperts

logo-skils

Skils: Psychische hulpverlening

Skils is een erkende GGZ -instelling die mensen met psychische klachten professionele zorg biedt. Het bestaat uit ervaren (GZ-)psychologen, die zich richten op psychische klachten in relatie tot werk. Skils is gespecialiseerd in kortdurende behandelingen van overspanning (burn-out), angst en depressie. Wanneer psychische klachten het dagelijkse leven en functioneren belemmeren en mensen hierdoor ook niet meer in staat zijn om met voldoening te werken, biedt Skils professionele zorg.

logo-margolin

Margolin: Arbeidsdeskundigen & Loopbaanadviseurs

Margolin voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit en adviseert en begeleidt op het gebied van re-integratie 1e en 2e spoor, loopbaantrajecten en outplacement. De arbeidsdeskundigen adviseren over arbeidsmogelijkheden: werkbelasting versus belastbaarheid. De loopbaanadviseurs van Margolin adviseren, trainen en coachen en laten werknemers en werkgevers hun belemmeringen, kwaliteiten en ambities (her)ontdekken. Deze adviseurs helpen zoeken naar passende vacatures en begeleiden bij sollicitaties.

logo-in-de-bres

In de Bres: Christelijke GGZ

CIGGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. In de Bres biedt professionele hulp aan mensen met angst, depressie, emotionele of relationele problemen, AD(H)D, autisme, burn-out of andere klachten en/of ernstige problematiek.

logo-gimd

GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk

GIMD biedt dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, conflictbemiddeling, traumaopvang, vertrouwenspersoon en schuldhulpverlening.  Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers inspireren, adviseren, trainen en coachen organisaties en hun werknemers. Ons doel is een effectieve en plezierige werkomgeving te creëren die werknemers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van mens en organisatie in balans zijn.

logo-rodersana

Rodersana: Verslavingszorg

Rodersana is een erkende verslavingszorginstelling waar vertrouwen, privacy en resultaat centraal staan. Vanuit een integrale behandelfilosofie, waarin wetenschappelijke onderbouwde behandelprincipes zijn ingebed, streeft Rodersana naar duurzame controle over verslaving. Afhankelijk van de ernst en vorm van de verslaving biedt Rodersana klinische of ambulante behandelingen op één van haar locaties.

 

Encare Arbozorg

Encare Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die al meer dan 30 jaar maatwerk en kwaliteit levert in Limburg. Encare richt zich op preventie en verzuimbegeleiding en is gespecialiseerd in zorg, industrie, onderwijs en overheid. Met een team van 40 specialisten biedt Encare een multidisciplinair aanbod in de bedrijfsgezondheidszorg.

 

logo-co-eur

Co-eur: Eetstoornissen

Co-eur is een GGZ-instelling voor de behandeling van psychische klachten die (ernstig) overgewicht als gevolg hebben. De aanpak van Co-eur is het enige wetenschappelijk bewezen effectieve behandelprogramma in Nederland. Co-eur wil zowel voor het individu als voor de sociale omgeving resultaatgerichte en duurzame oplossingen bieden.

Grip: Schuldhulpverlening

Grip Schuldhulpverlening (Grip) is specialist in schuldhulpverlening aan medewerkers. De hulpverlening is erop gericht dat medewerkers weer snel beter gaan functioneren in hun werk. Doel van de Grip is mensen te ondersteunen om weer te participeren aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of opgelost kunnen worden.

Rode Kruis Ziekenhuis: Medische zorg

Het Rode Kruis Ziekenhuis is een middelgroot, algemeen ziekenhuis voor de regio IJmond. Het bijbehorende Brandwondencentrum staat nationaal en internationaal aan de top. De kwaliteit van de zorg voor de patiënt vormt altijd het uitgangspunt, naast het aanbieden van een zo volledig mogelijk pakket aan professionele zorg.

Ready for Change: ambulante verslavingszorg

Ready For Change is een erkende GGZ-instelling voor ambulante verslavingszorg. De zorginstelling richt zich op personen die met een verslaving kampen door hen een veilige omgeving én behandeling te bieden gericht op abstinentie, herstel en het vergroten van de levenskwaliteit. Het multidisciplinaire behandelteam van Ready For Change opereert vanuit hun kennisgebied en helpt verslaving te beheersen. Op basis van de overtuiging dat leren omgaan met verslavingsproblematiek mogelijk is voor iedereen.

Naviva: Kraamzorg

Naviva Kraamzorg staat voor gezinnen en hun pasgeboren kindje klaar. Zij bieden graag de beste start op een ontspannen manier. De kraamtijd is een van de belangrijkste momenten in iemands leven. Wij van Naviva willen dat ouders aan deze tijd een warme herinnering overhouden. Naviva Kraamzorg biedt daarom deskundige en professionele zorg voor, tijdens en na de bevalling.

logo-winnock

Winnock: Revalidatie & Werk

Winnock is de specialist voor duurzaam herstel van gezond functioneren bij langdurige lichamelijke en/of psychische klachten. Het is een medisch specialistische revalidatiekliniek die zich focust op het weer klachtonafhankelijk functioneren en weer genieten van het dagelijks leven. Winnock richt zich ook op duurzame werkhervatting. Werknemers kunnen weer krachtig in het leven staan en weer met vertrouwen en plezier aan het werk gaan. Bij Winnock staat een team klaar met onder andere een medisch specialist, psycholoog, ergotherapeut / re-integratiedeskundige en fysiotherapeut.

Ergatis: Medisch Expertise Centrum arbeid en gezondheid

Ergatis is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn. Onze inzet is gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor werknemers met gezondheidsproblemen, een optimale benutting van arbeidsmogelijkheden en een correcte aanspraak op sociale verzekeringen.

Sitagre: Passend behandeladvies bij psychisch verzuim

Sitagre biedt onafhankelijk psychiatrisch onderzoek voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden die problemen ervaren in persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren. Met onze bijdrage voorkomen we dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen en bevorderen we een voorspoedig herstel.

Novadic Kentron

Novadic Kentron is expert voor verslavingszorg en verslavingskunde in Brabant. Vanuit vestigingen in heel Brabant en een persoonlijke aanpak biedt NK preventie, kortdurende of specialistische behandeling of intensieve zorg en begeleiding aan. Jaarlijks worden zo’n 8.500 cliënten geholpen bij hun herstel. Vanaf 21 augustus 2019 is Novadic-Kentron onderdeel van het netwerk van Zorg van de Zaak.

Aditum Arbo

Aditum Arbo is het netwerk voor zzp bedrijfsartsen. Aditum Arbo verbindt zzp bedrijfsartsen aan middelgrote MKB werkgevers die deskundige bijstand willen volgens de maatwerkregeling. Aditum Arbo faciliteert de bedrijfsarts in de vrijheid van een goed geregelde eigen praktijk met toegang tot ondersteuning voor secundaire zaken waarbij wordt geprofiteerd van de inkoopvoordelen en het brede netwerk aan interventies van het Zorg van de Zaak Netwerk.